Καλώς ήλθατε στον ιστότοπο του Εργαστηρίου Γλωσσολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης  Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΦΕΚ 182/21.8.2000

Το Εργαστήριο Γλωσσολογίας εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της γλώσσας. 

Ειδικότερα το εργαστήριο έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας: 

  •         την περιγραφή και ανάλυση της κοινής νεοελληνικής γλώσσας με βάση τον προφορικό και το γραπτό λόγο

  •          τη συγκέντρωση διαλεκτικού υλικού για την κατάρτιση ειδικού «Διαλεκτολογικού Αρχείου», με σκοπό τη δημιουργία του γλωσσικού άτλαντα της Δωδεκάνησου

  •          τη μελέτη της διγλωσσίας στη Ρόδο και τη δίγλωσση εκπαίδευση γενικά

  • ·        τη διδακτική της νεοελληνικής γλώσσας

 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ