Δράση 5: Ενίσχυση της μητρικής γλώσσας των μαθητών του έργου Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών του ΑΠΘ.