Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη (κλάδος ΠΕ02 - Φιλολόγων) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.