Συγκρότηση και λειτουργία “Κοινοτήτων Μάθησης” στο έργο «Ελληνόγλωσση Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στη Διασπορά» του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Συγκρότηση και λειτουργία “Κοινοτήτων Μάθησης” στο έργο «Ελληνόγλωσση Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στη Διασπορά» του Πανεπιστημίου Κρήτης.